UTC+13:00

časové pásmo

UTC+13 je časové pásmo, ktoré od Coordinated Universal Time oddeľuje 13 hodín.

UTC+13:00

UTC je kompromisné skrátené označenie anglického výrazu Coordinated Universal Time, koordinovaný svetový čas. Niekedy je nazývaný aj ako Zulu time.


Toto časové pásmo používajú nasledovné štáty: