Ublianka

riečka na severovýchodnom Slovensku

Ublianka je riečka na severovýchodnom Slovensku, na území okresu Snina. Je to pravostranný prítok Uhu s dĺžkou 27,5 km (z toho 21,5 km na území Slovenska) a je tokom VII. rádu. Územím Ukrajiny preteká v dĺžke približne 6 km a nazýva sa Ublja.

Prameň upraviť

Pramení v Bukovských vrchoch, v podcelku Nastaz, pod jeho hlavným hrebeňom, v nadmorskej výške cca 640 m n. m.

Opis toku upraviť

V pramennej oblasti vytvára vejár viacerých krátkych prítokov a tečie južným smerom. Vstupuje do Beskydského predhoria, do podcelku Ublianska pahorkatina, preteká územím obce Kalná Roztoka, kde priberá ľavostrannú Chmeľnicu a významnejší pravostranný prítok, na území obce Klenová priberá pravostranný Tapovec a ďalej tečie juhovýchodným smerom. Po sútoku s Volovským potokom začína výraznejšie meandrovať, sprava priberá Luh a viac rozširuje svoje kotyto. Vstupuje na územie obce Ubľa, kde postupne priberá Savkov potok sprava, Brezovčík zľava a Stežnú sprava. Pred vstupom na Ukrajinu ešte vytvára veľký oblúk a opúšťa naše územie. Na území Ukrajiny sa tok výrazne horizontálne vlní, preteká okrajom obce Malyj Bereznyj, v blízkosti ktorej ústi do Uhu (181,7 m n. m.).

Povodie Ublianky podľa prítokov (v smere toku) upraviť

Ublianka (P - pravostranný prítok, Ľ - ľavostranný prítok)

Súradnice: 48°53′18″S 22°24′57″V / 48,888408°S 22,415929°V / 48.888408; 22.415929