Ukazovateľ (štatistika)

Ukazovateľ je pojem používaný v štatistike, ktorý sa vymedzuje rôzne. Najčastejšie je chápaný ako vecné vymedzenie premennej veličiny, ktorá môže nadobudnúť rôzne hodnoty pre konkrétne časové a priestorové vymedzenie. Umožňuje stanoviť vecne vymedzený ukazovateľ na rôzne vymedzený priestor a za rôzne vymedzený čas. Tu ide o možné vymedzenie hodnoty ukazovateľa, pričom sa vychádza z jeho všeobecného vymedzenia ako nástroja merania v štatistike.

Ukazovateľ možno chápať aj ako konkrétne zmeranie hodnoty daného ukazovateľa ako výsledku aplikácie jeho všeobecného vymedzenia v procese konkrétneho merania. Preto je možné ukazovateľ chápať aj ako vecné, časové a priestorové vymedzenie premennej veličiny, čo umožňuje jej zmeranie v konkrétnych podmienkach jej existencie. Vďaka tomu je možné stanoviť daný ukazovateľ, napr. na úrovni určitého regiónu za dané časové obdobie.

ZdrojUpraviť

Kontšeková – Finková (1989), Štatistika práce a demografia