Ulug-beg alebo Ulugbek (doslova "veľký vládca"), vlastným menom Mírzá Mohammad Táregh bin Šáhroch (Ulugh Beg) či Muhammad Taragaj (*22. marec 1394 – † 27. október 1449) bol Tamerlánov vnuk, uzbecký matematik a astronóm, od roku 1409 vládca Samarkandu, od roku 1447 vládca rozsiahlej ríše. Zomrel v roku 1449 (bol zavraždený vlastným synom).

Významne sa zaslúžil o rozvoj vedy a výskumu v 15. storočí. V meste Samarkand založil observatórium, ktorého sextant mal polomer vyše 40 metrov. Zachovali sa výpočty polôh 1018 hviezd, ktoré boli najpresnejšie až do zavedenia optických prístrojov. V tomto období bola v Samarkande založená aj univerzita, prichádzali sem vedci a učenci.

Pripisuje sa mu výrok: "Ríše sa rozpadnú, náboženstvá pominú ako hmla, len veda žije a je večná."

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ulug-beg