Unínsky potok

Unínsky potok je vodný tok na Záhorskej nížine, na území okresu Skalica. Je to ľavostranný prítok Moravy s dĺžkou 17 km a je tokom III. rádu. Pri obci Petrova Ves bola na potoku vybudovaná rovnomenná vodná nádrž Petrova Ves, oblasť okolo potoka je známa ťažbou ropy a zemného plynu.

Unínsky potok
Potok
Uninsky potok spring.jpg
Zdrojnica Chvojnická pahorkatina
Ústie Morava
Dĺžka 17 km
Povodie Morava
Hydrologické poradie 4-13-02-098
Číslo recipienta 4-13-02-1421
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na juhozápadnom úpätí vrchu Zámčisko (434,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 373 m n. m.

Smer tokuUpraviť

Od prameňa tečie západným smerom, severne od obce Petrova Ves vytvára oblúk prehnutý na sever. Pod priehradným múrom rovnomennej vodnej nádrže už tečie na severozápad.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

ÚstieUpraviť

Potok sa vlieva do Moravy juhozápadne od obce Kopčany v nadmorskej výške cca 153 m n. m.

ObceUpraviť

Preteká len intravilánom obce Unín, okrem nej preteká aj katastrálnymi územiami obcí Petrova Ves, Gbely a Kopčany.