Unifikácia

rozlišovacia stránka

Unifikácia môže byť:

  • všeobecne: zjednotenie, zjednocovanie.
  • sústavná, cieľavedomá a výskumom podložená činnosť, ktorej úlohou je zjednotenie tvarov, rozmerov a technických vlastností výrobkov, najmä v strojníctve a stavebníctve, pozri Technická normalizácia
  • v práve, obsahové zjednotenie odchylných právnych úprav v rámci jedného celku, pozri unifikácia (právo)
  • v ekonomike, metóda technickej normalizácie nahrádzajúca väčší počet existujúcich alebo možných variantov riešenia jedným, pozri unifikácia (ekonomika)
  • v jazykovede, ustanovenie jediného jazyka ako spisovného, oficiálneho a kultúrneho dorozumievacieho prostriedku, pozri unifikácia jazyka
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.