Unifikácia

rozlišovacia stránka

Unifikácia môže byť:

  • všeobecne: zjednotenie, zjednocovanie.
  • sústavná, cieľavedomá a výskumom podložená činnosť, ktorej úlohou je zjednotenie tvarov, rozmerov a technických vlastností výrobkov, najmä v strojníctve a stavebníctve, pozri Technická normalizácia
  • v práve, obsahové zjednotenie odchylných právnych úprav v rámci jedného celku, pozri unifikácia (právo)
  • v ekonomike, metóda technickej normalizácie nahrádzajúca väčší počet existujúcich alebo možných variantov riešenia jedným, pozri unifikácia (ekonomika)
  • v jazykovede, ustanovenie jediného jazyka ako spisovného, oficiálneho a kultúrneho dorozumievacieho prostriedku, pozri unifikácia jazyka
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.