Otvoriť hlavné menu

Union List of Artist Names

Databáza umelov

Union List of Artist Names, skrátene ULAN (po slovensky Zjednotený zoznam umeleckých mien) je online databáza, ktorá obsahuje asi 293 000 mien a ďalších informácií o umelcoch. ULAN vytvoril a spravuje inštitúciu Getty Resaarch Institute v Los Angeles. Aj keď je ULAN zobrazovaný ako zoznam, jedná sa o tezaurus.

Obsah

ObsahUpraviť

Údaje zahrnujú celé mená, pseudonymy, prepisy a varianty v rôznych jazykoch a mená, ktoré sa v priebehu času zmenia, alebo zmenili (napr. po svatbe). Medzi týmito menami je jedno označené ako preferovaný názov.

Databáza je zameraná na umelcov. V databáze je každý záznam identifikovaný jedinečným číselným kódom. Záznamy sú vzájomne prepojené so súvisejúcimi umelcami a dátami. Databáza sa nachádzajú autorov od antiky až po súčasnosť a jej rozsah je celosvetový.

V ULAN sa nachádzajú vlastné mená a súvisejúce informácie o umelcovi. Ako umelci môžu byť vedení buď fyzické osoby alebo skupiny jednotlivcov pracujúci spoločne (právnické osoby). Prevažne sú zahrnutý umelci z oblasti výtvarného umenia a architektúry, prípadne aj z literatúry. Herci, tanečníci a speváci obvykle zahrnutí nie sú.

HistóriaUpraviť

Práce na ULAN začali v roku 1984, keď sa Getty Institute rozhodol zlúčiť a koordinovať jednotlivé samostatné databáze. Vznikli tak slovníky pre mená umelcov (ULAN) a geografické mená (TGN). V roku 1987 Getty Institute vytvoril oddelenie, ktoré sa venuje zostavovaniu a terminológií. Databáza ULAN bola pôvodne určená len pre interné využitie, záujem o jej využívanie však prejavili aj odborníci i z jiných institucí. Getty Institute preto ULAN sprístupnil aj pre širšie využitie v súlade s princípmi katalogizácie a terminológie a so zárukou relevantných literárnych prameňov.

Pôvodne bol ULAN zostavený ako jednoduchý abecedný zoznam zahrňujúci mená a životopisy, v 90. rokoch 20. storočia bol uvedený do súladu s národnými a medzinárodnými normami pre tezaurus. Jeho pôsobnosť bola rozšírená aj na firemné subjekty, napríklad architektonické ateliéry alebo úložisko umenia.

ULAN bol v roku 1994 publikovaný v tlačenej podobe a ako strojovo čitateľný súbor. Vzhľadom k rastúcemu objemu a častým zmenám a doplnkom sa ukázala tlačená verzia ako nepraktická. Je teda naďalej publikovaná len v elektronickej podobe a s možnosťou online vyhľadávania.

Použitá literatúraUpraviť

  1. BOWER, James M.; BACA, Murtha. Union List of Artist Names. New York : G. K Hall, 1994. (po anglicky)

ZdrojeUpraviť

Externé odkazyUpraviť