Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline

akademická knižnica

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline (UK ŽU) je ústredným, koordinačným a poradenským pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavnou úlohou UK ŽU je spracovať univerzitný elektronický knižnično-informačný systém, získavať, odborne spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať domáce a zahraničné, vedecké a odborné informačné dokumenty bez ohľadu na ich formu[1].

Súčasnou riaditeľkou je PhDr. Alena Mičicová[2]. Univerzitná knižnica zamestnáva celkovo 19 zamestnancov.[3] UK ŽU celkovo disponuje s približne 210 000 knižničnými jednotkami a s celkovým počtom dochádzajúcich periodik 201. UK ŽU používa knižnično-informačný systém DaWinci.

Služby knižnice upraviť

 • Výpožičné služby
 • Publikačná činnosť
 • Rešeršné služby
 • Seminárna miestnosť s informačnou podporou (vo fáze prípravy)
 • Služby podnikateľom (vo fáze prípravy)

Oddelenia knižnice upraviť

 • Oddelenie budovania fondov
 • Oddelenie knižničných služieb
 • Oddelenie bibliograficko-informačné

Referencie upraviť

 1. Štatút Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline [online]. Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E, 02-2005, [cit. 2018-05-29]. Dostupné online.
 2. Kontakt | Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity [online]. ukzu.uniza.sk, [cit. 2018-05-29]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. Úvod o Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline. | Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity [online]. ukzu.uniza.sk, [cit. 2018-05-29]. Dostupné online. (po anglicky)

Externé odkazy upraviť