Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński (doslova Jagelovská univerzita) alebo neformálne aj krakovská univerzita (do 19. storočia Krakovská akadémia) je prvá univerzita na území Poľska, druhá najstaršia v strednej Európe. Založil ju roku 1364 Kazimír Veľký podľa vzoru bolonskej univerzity a padovskej univerzity. Roku 1400 ju obnovil Vladislav Jagelovský podľa vzoru parížskej univerzity.

Akademická pôda Jagelovskej univerzity

V 15. storočí a 16. storočie bola Jagelovská univerzita hlavným humanistickým strediskom v strednej Európe a nadobudla medzinárodný význam. Najväčší rozkvet dosiahla na nej matematika, astronómia a niektoré humanitné disciplíny. Študovalo na nej veľa cudzincov, hlavne z Uhorska (najmä zo Slovenska), z Česka a Nemecka.

Založenie Jagelovskej univerzity bolo významným medzníkom v rozvoji poľskej filozofie.

Na tejto univerzite študoval aj napríklad bývalý pápež Ján Pavol II. a Mikuláš Kopernik.

Literatúra

upraviť
  • NODL, Martin: Krakovská univerzita : Úspešný projekt poľských panovníkov. In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11, s. 64 – 67.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.