Vákuová mamotómia

Vákuová mamotómia je osobitný typ biopsie mliečnej žľazy.

Tento lekársky výkon pozostáva s presného stereotaktického zacielenia patologického ložiska v prsníku pomocou mamografie v príslušných rovinách alebo USG. Následne sa pri lokálnom znecitlivení do ložiska zavádza hrubšia bioptická ihla, do ktorej je vákuom nasaté a následne odsaté patologické tkanivo. Výhodou tohto postupu je to, že ihla môže zostať zavedená v ložisku a z daného miesta odobrať podstatne väčšie množstvo tkaniva ako pri klasickej biopsii, niekedy dokonca odstrániť celé podozrivé ložisko. Navyše materiálu je dostatočné množstvo i na podrobnejšie imunohistochemické vyšetrenia.