Vákuum alebo vzduchoprázdno je ideálne prázdne prostredie (bez látkovej formy hmoty) alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak.

Školská pomôcka na demonštračné účely

Podľa kvantovej teórie ani priestor bez akejkoľvek hmoty nie je úplne prázdny, ale prebieha tam veľa procesov (kvantovo-mechanickej fluktuácie, tvorba párov častíc a antičastíc a ich opätovný zánik a pod.). Občas sa hovorí o tzv. energii vákua. Súvisí to aj s princípom neurčitosti.

Rozsahy vákua upraviť

Nízke vákuum 760 – 25 Torr 100 kPa – 3,3 kPa
Stredné vákuum 25 – 1×10−3 Torr 3,3 kPa – 130 mPa
Vysoké vákuum 1×10−3 – 1×10−6 Torr 130 mPa – 130 µPa
Veľmi vysoké vákuum 1×10−6 -- 1×10−9 Torr 130 µPa – 130 nPa
Ultra vysoké vákuum 1×10−9 Torr a menej 130 nPa a menej
Tlak vzduchu podľa nadmorskej výšky[1]
Nadmorská výška (km) Tlak (Pa)
0 105
11 104
50 100
100 10-1
200 10-4
500 10-6
1000 10-8
2000 10-13

Priemyselné vákuum upraviť

Vákuum, alebo podtlak je súčasťou mnohých odvetví. Najčastejšie je súčasťou výrobnej technológie. Vákuum sa používa na zníženie teploty varu pri úprave látok a rafinácii. Podtlak sa používa pri manipulácii ako zdroj podtlaku pre vákuové prísavky a vákuové manipulátory. Vákuum sa ďalej používa pre homogenizáciu materiálov, pri ich výrobe, pre odstránenie bubliniek a zhutňovanie. Vákuum umožňuje preniknutie materiálu do celého objemu látky a výsledná látka je homogénnejšia.

Vytvorenie vákua upraviť

  • Na vytvorenie vákua odsávaním plynu sa používa výveva.
  • Technicky môže vákuum vzniknúť aj bez odsávania, napríklad ochladením, alebo skondenzovaním plynu, či pary. (Napr. v pohároch na zaváranie pri zaváraní.)

Filozofia upraviť

Podľa Aristotela vákuum neexistuje.[2]

Referencie upraviť

  1. Študijný text, SLAVÍČEK, Pavel; ŠTEPÁNOVÁ, Vlasta; KELAR, Jakub. Vakuová fyzika 1 [online]. munispace.muni.cz, 2016, [cit. 2021-11-01]. Dostupné online. (po česky)
  2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vákuum

Pozri aj upraviť