Vákuum alebo vzduchoprázdno je ideálne prázdne prostredie (bez látkovej formy hmoty) alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak.

Školská pomôcka na demonštračné účely

Podľa kvantovej teórie ani priestor bez akejkoľvek hmoty nie je úplne prázdny, ale prebieha tam veľa procesov (kvantovo-mechanickej fluktuácie, tvorba párov častíc a antičastíc a ich opätovný zánik a pod.). Občas sa hovorí o tzv. energii vákua. Súvisí to aj s princípom neurčitosti.

Rozsahy vákuaUpraviť

Nízke vákuum 760 – 25 Torr 100 kPa – 3,3 kPa
Stredné vákuum 25 – 1×10−3 Torr 3,3 kPa – 130 mPa
Vysoké vákuum 1×10−3 – 1×10−6 Torr 130 mPa – 130 µPa
Veľmi vysoké vákuum 1×10−6 -- 1×10−9 Torr 130 µPa – 130 nPa
Ultra vysoké vákuum 1×10−9 Torr a menej 130 nPa a menej

Priemyselné vákuumUpraviť

Vákuum, alebo podtlak je súčasťou mnohých odvetví. Najčastejšie je súčasťou výrobnej technológie. Vákuum sa používa na zníženie teploty varu pri úprave látok a rafinácii. Podtlak sa používa pri manipulácii ako zdroj podtlaku pre vákuové prísavky a vákuové manipulátory. Vákuum sa ďalej používa pre homogenizáciu materiálov, pri ich výrobe, pre odstránenie bubliniek a zhutňovanie. Vákuum umožňuje preniknutie materiálu do celého objemu látky a výsledná látka je homogénnejšia.

FilozofiaUpraviť

Podľa Aristotela vákuum neexistuje.[1]

ReferencieUpraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vákuum