Antičastica je elementárna, subatomárna alebo fundamentálna častica, ktorá má rovnakú hmotnosť a spin, ale opačný náboj elektromagnetickej, slabej a silnej interakcie ako ekvivalentná „normálna“ častica. Spin a magnetický moment antičastíc majú rovnakú veľkosť ako pri časticiach, ale navzájom opačnú orientáciu.

Niektoré častice, napríklad fotóny a neutrálne mezóny, sú zhodné so svojimi antičasticami, tieto sa nazývajú skutočne neutrálne častice, na rozdiel od častíc ako elektrón, protón alebo neutrón, ktoré nie sú identické so svojimi antičasticami.

Pri stretnutí antičastice s jej časticou nastáva anihilácia obidvoch častíc a ich premena na iné elementárne častice. Anihiláciou pozitrónu a elektrónu vznikajú napr. dva fotóny. Otázku výskytu antihmoty vo vesmíre (t. j. látky pozostávajúcej z antičastíc) nemôže súčasná veda vyriešiť, problém komplikuje skutočnosť, že sa nedá odlíšiť elektromagnetické žiarenie častice a antičastice.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.