Torr (staršie aj tor) často označovaný aj ako milimeter ortuťového stĺpca (mmHg) – aj keď tieto jednotky nie sú celkom identické je staršia jednotka tlaku pomenovaná podľa talianskeho prírodovedca, fyzika a matematika J. E. Torricelliho (1608 – 1647), ktorý v roku 1644 vynašiel barometer.

V roku 1980 bolo používanie jednotky Torr zrušené, namiesto nej sa používa jednotka sústavy SI – pascal [Pa] a jej násobky.
Tlak je definovaný ako hydrostatický tlak vyvolaný 1 mm stĺpcom ortute.

Presný prevod medzi jednotiek Torr na Pa je daný definíciou štandardnej atmosféry, ktorá bola pôvodne definovaná ako a na 10. konferencii CGPM bola definovaná ako , z toho vychádza .

Vzťah medzi oboma jednotkami je možné tiež odvodiť z výpočtu hydrostatického tlaku. Hydrostatický tlak stĺpca ortuti o výške sa vypočíta dosadením hustoty ortuti () a normálneho tiažového zrýchlenia ():

Rozdiel medzi oboma definíciami (torr podľa štandardnej atmosféry a výpočtom hydrostatického tlaku ortute) je daný použitými štandardizovanými hodnotami hustoty a tiažového zrýchlenia, v praxi je však zanedbateľný.

1 Torr = 0,999 999 857 533 699... mmHg
1 mmHg = 1,000 000 142 466 321... Torr

Milimetre ortuťového stĺpca sa v praxi stále používajú v ortuťových barometroch, napr. pri meraní krvného tlaku či tlaku vzduchu (kde sa prepočítavajú na hektopascaly).

Jednotky tlaku
 
pascal
(Pa)

bar
(bar)

technická atmosféra
(at)

atmosféra
(atm)

torr
(torr)
libra sily na
štvorcový palec
(psi)
jednotka N.m-2 Mdyn.cm-2 kp.cm-2 PSTP mm Hg lbf.in-2
1 Pa * 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 100 000 * 1,0197 0,98692 750,0638 14,5038
1 at 98 066,5 0,980665 * 0,96784 735,5613 14,2233
1 atm 101 325 1,01325 1,0332 * 760,0021 14,6959
1 torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 * 19,337×10−3
1 psi 6 894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,7151 *