Kilopond

(Presmerované z Kp)

Kilopond značka kp je staršia jednotka pre silu.

1 kilopond je definovaný ako sila, vyvolaná závažím s hmotnosťou 1 kilogram v gravitačnom poli s tiažovým zrýchlením 9,80665 m/s2, t. j. pri gravitačnom zrýchlení na Zemskom povrchu. Jeden kilopond sa rovná 9,80665 newtonov. Kilopond nie je a ani nebol súčasťou sústavy SI (jednotkou sily v sústave SI je newton).

Kilopond bol v minulosti široko používanou jednotkou.