Gravitačné zrýchlenie

zrýchlenie, ktoré hmotnému bodu udeľuje gravitačná sila

Gravitačné zrýchlenie (ag) je zrýchlenie, ktoré hmotnému bodu udeľuje gravitačná sila. Jeho vzorec je ag = Fg/m, kde Fg je gravitačná sila a m je hmotnosť. Jeho jednotkou je m/s².

Gravitačné zrýchlenie je číselne zhodné s veličinou intenzita gravitačného poľa; je tomu tak preto, lebo zotrvačná hmotnosť je priamo úmerná gravitačnej hmotnosti.

Tiažové zrýchlenie je výslednica gravitačného zrýchlenia a odstredivého zrýchlenia, nie je teda zhodné s gravitačným zrýchlením.

  • MESCHEDE, Dieter. Gerthsen Physik. [s.l.] : Springer-Verlag, 2010. 1162 s. ISBN 978-3-642-12894-3. S. 48.
  • gravitační zrychlení, gravitační pole. In: Technický slovník naučný 3 G-J. Praha : Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-7335-080-7. S. 65, 66
  • ŠANTAVÝ, Ivan; PEŠKA, Ladislav. Fyzika základního kurzu I (hypertextově) [online]. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 2005, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. S. 84, 93