Tiažové zrýchlenie

Tiažové zrýchlenie alebo zrýchlenie voľného pádu [1] je zrýchlenie telies na Zemi (resp. analogicky na inom vesmírnom telese), ktoré je výslednicou gravitačného zrýchlenia a odstredivého zrýchlenia (odstredivé zrýchlenie vzniká ako dôsledok otáčania Zeme/daného vesmírneho telesa). Jednotkou tiažového zrýchlenia je m/s2.

Tiažové zrýchlenie na ZemiUpraviť

Gravitačné aj odstredivé zrýchlenie závisí na vzdialenosti telesa od stredu Zeme. Odstredivé je kolmé na os otáčania Zeme a gravitačné smeruje do stredu Zeme.

Miestne tiažové zrýchlenie závisí od geografickej šírky a nadmorskej výšky. Na rovníku na úrovni morskej hladiny má hodnotu asi g = 9,780 m/s2.

Na 45 stupni šírky:

g = 9,80665 m/s2

Na póloch:

g = 9,832 m/s2

Na jeden meter výšky h sa znižuje g o 3x10−6 m/s2, za predpokladu, že výška je vzhľadom na zemský priemer zanedbateľná.

Beztiažový stav, ktorý je na satelitoch obiehajúcich okolo Zeme, je iba zdanlivý. V skutočnosti sa pohybujú v priestore, kde sa obidve sily vyrovnávajú, čiže odstredivá sila vyrovnáva silu dostredivú.

Dnes sa uvažuje o tom, že orbitálne stanice v budúcnosti budú využívať „umelú gravitáciu“. Tá bude vytváraná odstredivým efektom za použitia rotujúcich konštrukcií.

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova, roč. 18, 1984, č. 10, S. 353