Intenzita gravitačného poľa

Intenzita gravitačného poľa je definovaná ako podiel gravitačnej sily , ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m v danom mieste poľa a hmotnosti m tohto telesa. Teda:

Intenzita gravitačného poľa v danom mieste poľa sa rovná gravitačnému zrýchleniu.