Ventilátor je pracovný stroj, ktorého cieľom je zabezpečiť dopravu plynu z jedného miesta na druhé. Pri prietoku dopravovaného plynu ventilátorom dochádza síce k jeho stlačeniu, ale toto nie je primárny cieľ ventilátora. Zvýšenie tlaku je len také veľké, ako je potrebné na prekonanie odporov pri prúdení dopravovaného vzduchu potrubím a udržanie prúdenia plynu.

Ventilátor
Stolový ventilátor

Ventilátory patria do skupiny kompresorov (v širšom zmysle). Vzhľadom na svoj účel sú konštruované ako lopatkové (rotačné) stroje. Pokiaľ je ventilátor určený na prekonávanie odporov v nasávacom potrubí (pred ventilátorom) nazýva sa aj exhaustor.

Rozdelenie

upraviť

Podľa smeru prúdenia sa ventilátory delia na:

  • radiálne
  • axiálne

Podľa tlaku a výkonu:

  • nízkotlakové ventilátory
  • strednotlakové ventilátory
  • vysokotlakové ventilátory

Využitie

upraviť

Ventilátory majú v praxi široké využitie, od najväčších po najmenšie aplikácie. Využívajú sa napríklad na vytváranie ťahu pri parných kotloch, vháňanie vzduchu do kuplovní, vyhní a plynových generátorov. Sú súčasťou vetracích a klimatizačných zariadení. Využívajú sa aj na dopravu sypkých materiálov v prúde vzduchu. často bývajú integrálnou súčasťou elektrických motorov. Malé ventilátory sú súčasťou počítačov a rôznych elektrospotrebičov, pre zabezpečenie ich chladenia.

Ventilátory sa využívajú aj ako samostatné elektrické spotrebiče.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ventilátor
  • Tomášek a kol.: Stroje. Pre 4. ročník SPŠS. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., Bratislava, 1967.