Víťazný oblúk

oblúkovitá symbolická stavba

Víťazný oblúk je oblúkovitá symbolická stavba, postavená spravidla na počesť vojenských víťazstiev rímskych cisárov, v neskoršom období napríklad aj Napoleona. V sakrálnej architektúre ide o architektonicky zvýraznený a často i zdobený prechod medzi priestorom kostola pre veriacich (loďou) a priestorom pre kňaza a oltár (presbytériom).

Titov víťazný oblúk

Príklady: