Vírusové infekcie centrálneho nervového systému (MKCH-10)

A80 - A89: VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU patria do I.kapitoly MKCH-10 - Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10, A00 - B99).

Skupina nezahŕňa následky poliomyelitídy (B91) a vírusovej encefalitídy (B94.1).

A80 - AKÚTNA POLIOMYELITÍDA

A80.0 - Akútna paralytická poliomyelitída spojená s vakcináciou
A80.1 - Akútna paralytická poliomyelitída importovaným divým vírusom
A80.2 - Akútna paralytická poliomyelitída domácim divým vírusom
A80.3 - Iná a nešpecifikovaná akútna paralytická poliomyelitída
A80.4 - Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9 - Nešpecifikovaná akútna poliomyelitída

A81 - POMALÉ VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

A81.0 - Creuzfeldtova-Jakobova choroba

Subakútna spongiformná encefalopatia

A81.1 - Subakútna sklerozujúca panencefalitída

Encefalopatia s Dawsonovými inklúznymi telieskami
Van Bogaertova sklerozujúca leukoencefalopatia

A81.2 - Progresívna multifokálna leukoencefalopatia

Multifokálna leukoencefalopatia NS

A81.8 - Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému

Kuru

A81.9 - Nešpecifikovaná pomalá vírusová infekcia centrálneho nervového systému

Pomalá vírusová infekcia NS

A82 - BESNOTA - RABIES, LYSSA

A82.0 - Lesná besnota
A82.1 - Mestská forma besnoty
A82.9 - Nešpecifikovaná besnota

A83 - VÍRUSOVÉ ENCEFALITÍDY PRENÁŠANÉ KOMÁRMI

Zahŕňa vírusovú meningoencefalitídu prenášanú komármi.
Nezahŕňa Venezuelskú encefalitídu koní (A92.2).

A83.0 - Japonská encefalitída
A83.1 - Západná encefalitída koní
A83.2 - Východná encefalitída koní
A83.3 - Saintlouiská encefalitída
A83.4 - Austrálska encefalitída

Vírusová encefalitída Kunjin

A83.5 - Kalifornská encefalitída

Kalifornská meningoencefalitída
Encefalitída La Crosseho

A83.6 - Vírusová choroba Rocio
A83.8 - Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy
A83.9 - Nešpecifikovaná komármi prenášaná vírusová encefalitída

A84 - VÍRUSOVÁ ENCEFALITÍDA PRENÁŠANÁ KLIEŠŤAMI

Zahŕňa vírusovú meningoencefalitídu prenášanú kliešťami.

A84.0 - Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1 - Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8 - Iné kliešťami prenášané vírusové encefalitídy

Louping ill
Powassanská vírusová choroba

A84.9 - Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami

A85 - INÉ VÍRUSOVÉ ENCEFALITÍDY NEZATRIEDENÉ INDE

Zahŕňa:

Špecifikovanú vírusovú
encefalomyelitídu NEC
meningoencefalitídu NEC

Nezahŕňa:

benígnu myalgickú encefalomyelitídu (G93.3)
encefalitídu vyvolanú
vírusom [herpes simplex] (B00.4)
vírusom osýpok (B05.0)
vírusom parotitídy (B26.2)
vírusom poliomyelitídy (A80.-)
vírusom herpes zoster (B02.0)
lymfocytovú choriomeningitídu (A87.2)

A85.0† - Enterovírusová encefalitída (G05.1*)

Enterovírusová encefalomyelitída

A85.1† - Adenovírusová encefalitída (G05.1*)

Adenovírusová meningoencefalitída

A85.2 - Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami
A85.8 - Iné špecifikované vírusové encefalitídy

Encephalitis lethargica, von Economova-Cruchetova choroba

A86 - NEŠPECIFIKOVANÉ VÍRUSOVÉ ENCEFALITÍDY

Vírusová

  • encefalomyelitída NS
  • meningoencefalitída NS

A87 - VÍRUSOVÁ MENINGITÍDA

Nezahŕňa:

meningitídu vyvolanú
vírusom [herpes simplex] (B00.3)
vírusom osýpok (B05.1)
vírusom parotitídy (B26.1)
vírusom poliomyelitídy (A80.-)
vírusom herpes zoster (B02.1)

A87.0† - Enterovírusová meningitída (G02.2*)

Meningitída vyvolaná vírusom Coxackie
Meningitída vyvolaná vírusom ECHO

A87.1† - Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2 - Lymfocytová choriomeningitída

Lymfocytová meningoencefalitída

A87.8 - Iné vírusové meningitídy
A87.9 - Nešpecifikovaná vírusová meningitída

A88 - INÉ VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU NEZATRIEDENÉ INDE

Nezahŕňa vírusovú

  • encefalitídu NS (A86)
  • meningitídu NS (A87.9)

A88.0 - Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1 - Epidemický ošiaľ (vertigo)
A88.8 - Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému

A89 - NEŠPECIFIKOVANÉ VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

ZdrojUpraviť