Vízum (z lat. carta visa - videný dokument) je povolenie od daného štátu (resp. v prípade USA, Švajčiarska a niektorých iných štátov potvrdenie nároku na udelenie povolenia od daného štátu) na:

  • vstup cudzinca na jeho územie na isté obdobie (vstupné vízum) alebo
  • opakovaný vstup cudzinca na jeho územie počas istého obdobia (návratné vízum) alebo
  • výstup cudzinca alebo tuzemca z jeho územia na isté obdobie (výstupné vízum) alebo
  • prejazd cudzinca jeho územím (prejazdné vízum).

Obvykle má formu pečiatky, resp. nálepky v cestovnom doklade alebo zriedkavejšie je vydávané ako samostatný dokument. V Schengenskom priestore sa vízum udeľuje formou špeciálnej nálepky v cestovnom pase.

Vstupné resp. návratné vízum je najčastejší typ a udeľuje sa spravidla na relatívne krátke obdobie (najčastejšie do 3 mesiacov), na dlhšie pobyty treba špeciálne povolenia, napr. povolenie na pobyt.

Medzi štátmi môžu byť uzavreté dvojstranné alebo mnohostranné dohody o bezvízovom styku.

V prípade bezvízového styku sú v niektorých prípadoch stále požadované tzv. cestovné povolenia na vstup do krajiny. V prípade USA ide o cestovné povolenie Esta visa. Od 12.januára 2009 občania, ktorí spadajú pod bezvízový program (VWP), musia pred vstupom na územie USA získať cestovné povolenie ESTA USA online.[1]

Referencie

upraviť
  1. ŽIADOSŤ a DOKUMENTY pre vízum do USA. ESTA VISA, 2014-09-17. Dostupné online [cit. 2017-07-01].