Výška

rozlišovacia stránka

Výška môže byť:

 • všeobecne:
  • vertikálna vzdialenosť medzi najspodnejším a navrchnejším bodom daného objektu
  • vzdialenosť od základnej roviny nahor
  • poloha, úroveň v istej vzdialenosti od základnej roviny nahor
  • veľkosť, miera, stupeň (hodnoty)
  • stupeň vyspelosti, dokonalosť
 • v hudbe: miera ostrosti, pozri napr. výška tónu
 • v astronómii: uhlová vzdialenosť kozmického telesa od horizontu, meraná od 0 stupňov do 90 stupňov kladne k zenitu a záporne k podnožníku, jedna z horizontálnych súradníc, pozri horizontálna súradnicová sústava
 • v matematike:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.