Výbojka je druh elektronického prvku, ktorý využíva nárazovú ionizáciu elektrónov v plynoch alebo v parách kovov.

Druhy: