Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných

Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, skratka VONS, bolo združenie občanov v komunistickom Česko-Slovensku, ktorého cieľom bolo sledovať a zverejňovať prípady ľudí, vystavených pre svoje politické alebo náboženské presvedčenie a činnosť trestnému stíhaniu alebo inej forme útlaku zo strany štátu.

Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných bol založený 24. apríla 1978. Vo svojej činnosti bol úzko naviazaný na členov Charty 77. Členovia a aktivisti výboru boli za svoju činnosť tvrdo prenasledovaní komunistickým režimom.

Externé odkazy upraviť