Výroková funkcia alebo výrokový vzorec je výroková forma, vetná funkcia – logická forma, ktorá má jazykovo tvar oznamovacej vety, v ktorej je však obsiahnutá aspoň jedna voľná premenná, takže de facto nič nevypovedá. Nie je ani pravdivá, ani nepravdivá.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť