Výslovnosť španielčiny

Výslovnosť španielčiny v Južnej Amerike:

 • písmeno c = sa pred samohláskami i, e vyslovuje ako naše s (napr.:cinco, decir, ambición, diccionario)
  • inak sa vyslovuje ako naše k (napr.: club, Cuba, corazón, Carmen)
 • písmeno ch = sa vysluvuje ako naše č (napr.: muchacho, chica)
 • písmeno g = sa pred samohláskami i, e vyslovuje ako naše ch (napr.: gente, general, girasol, Sergio imaginar, mágico) inak sa vyslovuje ako naše g
  • inak sa vyslovuje ako g (napr.: Diego,gota, gordo)
 • spojenie gue, gui quiero (kiero) = sa vyslovuje ako ge a gi (napr.: guitarra, Guernica)
  • avšak spojenie gϋe, gϋi = sa vyslovuje ako gue a gui (napr.: Camagϋey, Gϋiraldes)
  • tiež gua, guo sa vyslovuje rovnako ako sa píše: gua, guo (napr.: Guatemala, Nicaragua, ambiguo, agua, guaso)
 • písmeno h sa v španielčine v žiadnom prípade nevyslovuje (napr.: ahora, hombre, hotel, hijo, zanahoria)
 • písmeno j sa vyslovuje ako naše ch (napr.: Juan, Jorge, trabajar, Alejandro, jardín, jazmín, naranja)
 • ll = sa vyslovuje ako naše j (napr.: llamarse, Sevilla, calle, camello)
 • písmeno q sa píše v spojení qu (qui,que) a vyslovuje sa ako naše k (ke,ki) (napr.: querer, Quito)
 • y - ak sa nachádza v slovnom spojení a vo vete a plní funkciu spojky tak sa vyslovuje ako naše i
  • inak sa vyslovuje v slove ako naše j napr: ya(dža)alebo ya(ja) (napr.: yogur, yerno, yerna, yungla)
 • písmeno z = sa vyslovuje ako naše s (napr.: razón, cerveza, manzana, zumo)
 • písmeno ñ = sa vyslovuje ako naše ň (napr.: señorita, España, señor, niño, niñez)