Vývin (rast)

Vývin (v niektorých kontextoch dozrievanie alebo maturácia) označuje v biológii spoločné pôsobenie rastu a vývoja. Keďže sa tieto dva procesy nedajú od seba oddeliť, používa sa ako ich súhrnné označenie. Zmeny, ktoré sa odohrali v organizme počas vývinu, sú ireverzibilné.

RastUpraviť

Rast je zväčšovanie hmotnosti tela zvieraťa. Je podmienený schopnosťou živého organizmu vytvárať z neživých produktov látkovej výmeny živú hmotu.

Morfologický základ rastu tvoria tieto procesy:

 • – rozmnožovanie buniek (delenie a zväčšovanie počtu buniek)
 • – zväčšovanie buniek
 • – inkorporácia – včlenenie – látok prijatých zvonka

VývojUpraviť

Vývoj – prevládajú kvalitatívne zmeny. Prejavuje sa zmenou funkcií buniek, tkanív a orgánov, postupnou diferenciáciou častí tela, vznikom nových funkcií a orgánov

Individuálny vývoj – ontogenéza – nasleduje po počatí a je výsledkom pôsobenia dedičného založenia a životného prostredia jednica

Vývojové štádiá rastu: PRENATÁLNE – začína oplodnením vajíčka a končí pôrodom. Delí sa na:

 Blastogenézu – je obdobie ryhovania zygoty, množenia buniek
         a vytvorenie blastomerov – moruly

 Embryogenézu – je obdobie formovania embrya, zakladajú sa orgány, 
         vytvárajú sa časti tela a formuje sa placenta

 Fetogenéza – začína utvorením plodu a končí narodením

POSTNATÁLNE – začína pôrodom a končí telesnou dospelosťou, starobou, prirodzenou smrťou. Člení sa na:

a) obdobie od narodenia po nezávislosť od matky – mledzivová výživa

b) obdobie mliečnej výživy

c) obdobie výživy pevnou stravou

d) obdobie pohlavného dospievania

e) obdobie dospelosti – pohlavná, chovná a telesná dospelosť

f) starnutie organizmu a prirodzená smrť