Všeobecnovzdelávacia inštitúcia

Všeobecnovzdelávacia inštitúcia je inštitúcia, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie, napr. základná škola.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.