Valéria

ženské krstné meno (Valéria)

Valéria je ženské krstné meno. Pochádza z rímskeho rodového mena Valerius, ktoré má pôvod v latinskom valens s významom „silný“, „zdravý“.

Meniny na Slovensku20. júna.