Valúchovský potok je potok na Kopaniciach, v severozápadnej časti okresu Myjava.[1] Je to pravostranný prítok Teplice, meria 2,6 km a je tokom V. rádu.

Valúchovský potok
potok
Zdrojnica Biele Karpaty
Ústie Teplica
Dĺžka 2,6 km
Povodie Myjava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-13-03-038
Číslo recipienta 4-13-03-1132
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina[2], na juhojuhovýchodnom úpätí Žalostinej (621,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 475 m n. m. Od prameňa tečie sprvu juhojuhovýchodným smerom, preteká lokalitou Valúchová a z pravej strany priberá prítok od osady Bohušovci. Ďalej už pokračuje juhovýchodným smerom cez osadu Valúchovci a sprava ešte priberá prítok prameniaci východne od kóty 479 m. Napokon podteká cestu II. triedy č. 500 a pri samote Žurkov mlyn, juhozápadne od obce Vrbovce, ústi v nadmorskej výške 299,7 m n. m. do Teplice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.