Valenčná vrstva atómu je posledná vrstva elektrónového obalu atómu. Je najviac vzdialená od jadra. Elektróny na tejto vrstve sa nazývajú tiež valenčné. Valenčná vrstva sa zúčastňuje chemickej reakcie.

Príklad valenčnej vrstvy sodíka, v ktorej je len 1 elektrón