Tri kvarky ktoré určujú kvantové čísla nukleónov sa nazývajú valenčnými. Avšak okrem týchto kvarkov v nukleóne existujú ešte aj morské kvarky a virtuálne páry kvarkov a antikvarkov. Ich efektívne kvantové čísla dosahujú priemer nula a preto nevplývajú na hodnotu kvantových čísiel nukleónu. Napriek tomu sú kvôli svojmu elektrickému náboju "viditeľné" v hlboko-nepružnom rozptyle. Nesú len veľmi malé časti hybnosti nukleónu.

Literatúra Upraviť

  • Povh, Rith, Scholz, Zetsche. Particles and Nuclei. [s.l.] : Springer, 1995. ISBN 3-540-59439-6.