Vandermondova matica

Vandermondova matica, pomenovaná po Alexandrovi-Théophilovi Vandermondovi, je matematický pojem označujúci maticu, ktorá v každom svojom riadku obsahuje po sebe idúce členy geometrickej postupnosti začínajúcej číslom 1, teda maticu

Inými slovami, prvok na pozícii i,j Vandermondovej matice možno vyjadriť pomocou predpisu

V prípade štvorcovej Vandermondovej matice je možné vypočítať jej determinant, ktorý sa rovná

Tento determinant sa často označuje ako Vandermondov determinant.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Vandermondova matice na českej Wikipédii.