Vasiľ Turok (* 8. január 1940 - † 7. november 2005, Prešov) bol rusínsky dramatik, dramaturg a kultúrny pracovník žijúci na Slovensku.

Narodil sa v Habure pri Medzilaborciach.Po stredoškolských a vysokoškolských štúdiách v Bratislave sa vrátil na východ, kde bol pedagógom na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole na ul. vtedy Revolučnej (dnes Dilongovej), neskôr aj na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Zapojil sa do procesu obrody rusínstva, identity Rusínov. Neodškriepiteľný je jeho významný prínos v divadelníctve, najmä ako dramaturg, prekladateľ i režisér v jedinom na svete profesionálnom Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Bol pri zrode prvej rusínskej kultúrno-národnostnej organizácie vo vtedajšom Česko-Slovensku – Rusínskej obrody, bol prvým predsedom Svetovej rady Rusínov (SRR) ako výkonného výboru prvej medzinárodnej rusínskej organizácie – Svetového kongresu Rusínov.

Externé odkazy upraviť