Večný spolok

Večný spolok je dohoda švajčiarskych kantónov Uri, Schwyz a Unterwalden uzavretá tajne 1. augusta 1291 (dnes švajčiarsky sviatok) na „večné časy“ na obranu vlastných práv proti Habsburgovcom. Z Večného spolku vzniklo Staré sprisahanectvo, základ Švajčiarskej konfederácie.