Veľká obec

rozlišovacia stránka

Veľká obec alebo (menej často) veľkoobec môže byť:

  • jedna z kategórií obcí (ostatné kategórie boli: mestá so zriadeným magistrátom, municipálne mestá a malé obce) v Uhorsku od roku 1871 a neskôr v Česko-Slovensku do druhej svetovej vojny, pozri veľká obec (do druhej svetovej vojny)
  • kategória obcí v Maďarsku od roku 1969 (so závažnými zmenami v roku 1990), pozri veľká obec (Maďarsko)
  • v nemecky hovoriacich štátoch voľné označenie rozlohou väčšej obce spravidla vytvorenej spojením viacerých samostatných obcí
  • jeden z možných prekladov názvu čínskej administratívnej jednotky "čen" (iné možné preklady: mesto, malé mesto)

Veľká obec môže byť aj všeobecne obec väčšia než malá (alebo než malá a stredná) obec, t. j. obyčajne s viac ako 1 000 alebo 2 000 obyvateľmi, pozri napr. pod obec (správna jednotka)

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.