Veľký brat

Veľký brat môže byť:

  • všeobecne: starší brat (spravidla vo význame ochranca a pomocník mladšieho súrodenca), pozri pod súrodenec
  • fiktívna (symbolická) postava v románe Georgea Orwella 1984, ktorá reprezentovala štátostranu v totalitnom režime, pozri Veľký brat (1984)
  • jedna z nepriamych foriem kontroly v podniku alebo organizácii, pri ktorej zamestnanec vie o kontrolnej činnosti, ale nedokáže identifikovať kontrolujúci subjekt,[1] pozri pod organizačná kontrola
  • prenesene: organizácia (spravidla orgán verejnej moci), príp. jednotlivec, ktorý zasahuje do súkromia resp. porušuje právo na súkromie, pozri napr. policajný štát

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Mišún, Juraj – Mišúnová Hudáková, Ivana. Kontrolovanie v manažmente. Bratislava : KARTPRINT, 2017. ISBN 9788089553471, s. 44.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.