Veľký potok (prítok Lúčnej)

Veľký potok je potok v hornom Turci, v juhozápadnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Lúčnej, meria 4,5 km a je tokom V. rádu.

Veľký potok

(prítok Lúčnej)

Potok
Zdrojnica Nemcovo, Žiar
Ústie Lúčna, Dubové
Dĺžka 4,5 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-037
Číslo recipienta 4-21-05-76??
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Preteká pohorím Žiar, pramení v podcelku Horeňovo, na juhovýchodnom svahu Nemcova (831,7 m n. m.) v nadmorskej výške približne 750 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Tečie prevažne severovýchodným smerom cez Veľkú dolinu, zľava priberá krátky prítok z východného svahu Nemcova, sprava krátky prítok zo severozápadného svahu Vysokého vrchu (829,3 m n. m.) a opäť zľava ďalší krátky prítok zo severovýchodného svahu Nemcova. Ďalej priberá sprava Zadnú Kamennú (0,6 km), následne z tej istej strany aj Prednú Kamennú (0,7 km) a na severozápadnom úpätí vrchu Požežská hlava (673,2 m n. m.), južne od obce Dubové, ústi v nadmorskej výške 527,8 m n. m. do Lúčnej.