Veľmoc je štát, ktorý má vďaka svojej hospodárskej, vojenskej alebo kultúrnej moci určujúci vplyv na medzinárodné vzťahy.

Označenie veľmoc sa začalo používať po Viedenskom kongrese. Dnes sa za veľmoci považujú predovšetkým stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN.