Vecné právo (jednotlivé právo)

Vecné právo je jedno z absolútnych subjektívnych práv zabezpečujúcich priame (úplné alebo čiastočné) právne ovládanie individuálne určenej veci. Na Slovensku sa vecné práva riadia predovšetkým Druhou časťou Občianskeho zákonníka.