Vedúca skamenelina

(Presmerované z Vedúca fosília)

Vedúca skamenelina alebo vedúca fosília je skamenelina, ktorá je charakteristická pre určité horizonty usadenín. Pomocou ich nálezov je možné určiť relatívny geologický vek skúmaných vrstiev. Vedúce skameneliny v ideálnom prípade žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od fácie. Pre datovanie sú najvhodnejšie priamo za sebou nasledujúce skameneliny jedincov rýchlo sa meniaceho vývojového radu.

Trilobity sú vedúcimi skamenelinami pre prvohory