Vegetácia (rastlinstvo)

Vegetácia alebo rastlinstvo je súbor náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných spoločenstiev na určitom území.

Pozri aj upraviť