Vennov diagram

Vennov diagram je druh grafického vyjadrenia dát o príslušnosti prvkov do množiny a vzťahov medzi niekoľkými množinami. Je tvorený uzavretými krivkami, pričom body vnútri krivky predstavujú prvky danej množiny a body vonku prvky, ktoré do množiny nepatria. Vennove diagramy sa používajú na zobrazenie vzťahov medzi množinami a množinových operácii. Obdĺžnik ohraničujúci vennov diagram zahŕňa všetky možné prvky. Nazýva sa univerzum.

Zjednotenie množín.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť