Veriteľ alebo kreditor je (fyzická alebo právnická) osoba (alebo osoby), ktorá má pohľadávku. Inými slovami: veriteľ je účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorému je druhý účastník záväzkového právneho vzťahu (tzv. dlžník) povinný k nejakému konaniu alebo nekonaniu (tzv. plneniu).[1][2][3]

V užšom zmysle je veriteľom osoba majúca pohľadávku len v prípade peňažného záväzkového právneho vzťahu (a teda peňažného plnenia) alebo osoba, ktorá poskytla inej osobe (najmä peňažný) úver.[4][5]

V obchode je veriteľ najmä dodávateľ tovaru alebo služieb, pokým nie sú zaplatené. V čase od odoslania tovaru do jeho zaplatenia má platobná povinnosť odberateľov voči veriteľom (dodávateľom) charakter záväzkov a právo veriteľov voči dlžníkom (odberateľom) charakter pohľadávok, ktoré sa takto vykazujú aj v súvahách.[4]

Referencie

upraviť
  1. § 488 a nasl. Občianskeho zákonníka (stav: 2018)
  2. věritel. In: Malá československá encyklopedie.
  3. Pozri aj zdroje v článku pohľadávka.
  4. a b FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok
  5. veriteľ. In: MICHNÍK, Ľubomír. Ekonomická encyklopédia. Slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 629 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 581.