Vetva

rozlišovacia stránka

Vetva môže byť:

  • konár, haluz
  • časť, zložka nejakého celku, najmä ak sa tento celok rozdeľuje
  • časť, zložka, odnož ľudského spoločenstva (napr. rodu)
  • taxonomická jednotka, pozri vetva (taxonómia)
  • v anatómii: časť cievneho alebo nervového systému, pozri vetva (anatómia)
  • v elektrotechnike: vodič elektrického prúdu v prúdovom okruhu, pozri vetva (vodič)
  • v archeológii: kultúrna skupina
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.