Viachriadeľový piestový spaľovací motor

Viachriadeľový motor je typ piestového spaľovacieho motora, ktorý má viac kľukových hriadeľov. Podľa počtu hriadeľov sa presnejšie nazýva dvojhriadeľový motor, trojhriadeľový motor, atď. Viachriadeľová konštrukcia umožňuje realízáciu jednopiestových, dvojpiestových (motor s protibežnými piestami) aj viacpiestových motorov.

Dvojhriadeľové motory

upraviť

Dvojhriadeľové motory môžu mať dva kľukové hriadele umiestnené:

  1. Pri sebe s valcami umiestnenými okolo nich, väčšinou rovnobežne. Typické sú konštrukcie:
  2. Z opačných strán valca pri dvojpiestovom prevedení - motor s protibežnými piestami.

Trojhriadeľové motory

upraviť

Trojhriadeľové motory majú kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v troch rohoch pravidelného útvaru. Podľa usporiadania valcov môžu byť:

Štvorhriadeľové motory

upraviť

Štvorhriadeľové motory majú kľukové hriadele umiestnené vzdialene od seba v štyroch rohoch štvoruholníka. Podľa toho sa nazývajú aj štvoruholníkové -ide o dvojpiestové motory, keď medzi každou dvojicou hriadeľov pracujú protibežne oproti sebe dva piesty so spoločným spaľovacím priestorom.

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.