Viliam Emler (tiež Wilhelm, Vilmos, Vilhelmus Elmer; * 26. november 1839, Banská Štiavnica – † 21. október 1897, Banská Bystrica) bol uhorský zlatník slovenského pôvodu pôsobiaci v Banskej Bystrici.

Viliam Emler
slovenský zlatník
Narodenie26. november 1839
Banská Štiavnica, Slovensko
Úmrtie21. október 1897 (57 rokov)
Banská Bystrica, Slovensko

Životopis upraviť

Viliam Emler sa narodil v Banskej Štiavnici. Jeho otec Ignatius Emler a matka Anna Schusterová mali okrem neho ešte troch ďalších synov. Ako učeň strávil štyri roky u banskobystrického zlatníka Jakuba Trauera. 7. februára 1858 bol Emler prijatý zlatníkom a striebrotepcom Františkom Rosenbergerom. 18. marca 1871 prijali Emlera za majstra banskobystrického cechu. Následne v meste pôsobil ako zlatník a po roku 1872 dokonca na pozícii druhého cechmajstra. Jeho význam spočíval nielen v zlatníckej práci, ale mimoriadnym spôsobom sa zaslúžil aj o zachovanie časti zlatníckej dielne majstrov Františka Rosenbergera a Samuela Libaya. Vybavenie Emlerovej zlatníckej dielne sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea. Po Emlerovi sa nazýval aj najstarší banskobystrický zlatnícky závod.[1]

Referencia upraviť

  1. GLOCKO, Filip. ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 21/2018 Vol. 2 [online]. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, december 2018, [cit. 2019-08-28]. Dostupné online.

Ďalšia literatúra upraviť

  • GLOCKO, Filip: Zlatnícky stôl, nákovy, polica a stojan na zlatnícke nákovy (Život a dielo zlatníka Vilmosa Emlera v zbierkach Stredoslovenského múzea). In: Bystrický Permon, ročník XVI., číslo 3., september 2018, ISSN 25859420, s. 5.
  • GLOCKO, Filip: Samuel Libay - život a dielo banskobystrického zlatníka. Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum, 2018, ISBN 978-80969866-7-5
  • TORANOVÁ, Eva: Výrobky domácich zlatníkov a pamiatky zlatníckych cechov v zbierkach slovenských múzeí, Obzor Martin, 1968
  • TORANOVÁ, Eva: Goldschmiedekunst in der Slowakei, Tatran Bratislava 1975
  • TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku, Neografia Martin, Tatran Bratislava 1983
  • TORANOVÁ, Eva: Goldschmiedekunst in der Slowakei, Tatran Bratislava 1983
  • ŽILÁK, Ján: Genealógia zlatníckeho rodu Libayovcov z Banskej Bystrice. In: Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie 1. [Zostavila]: Bitušíková, Alexandra. Banská Bystrica, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2000. ISBN 80-8055-324-6
  • ŽILÁK, Ján: Genealógia zlatníckeho a strieborníckeho rodu Libayovcov. In: Medzinárodný seminár – Európske ložiská striebra a vplyvy ich ťažby na životné prostredie SBM Banská Štiavnica 2002, ISBN 80-88924-23-5