Villa rustica je moderné označenie pre vidiecky dom v Rímskej ríši, ktorý bol strediskom gazdovstva a spravidla pozostával z múrom obklopeného dvora pozostávajúceho z hlavnej budovy a viacerých vedľajších a hospodárskych budov.

Model Vily rusticy

V lokalite Veľká lúka v Bratislave-Dúbravke sa nachádza nálezisko pozostatkov rímskeho súkromného kúpeľa, ktorý zvyčajne býval súčasťou villy rusticy. Nálezisko je preto známe pod týmto názvom, hoci nemuselo ísť o stavbu villy rusticy.