Viničkový potok

Viničkový potok je krátky potok na východnom Slovensku, v severozápadnej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Opátky, meria 1,6 km a je tokom VII. rádu.

Viničkový potok
Potok
Zdrojnica Krížny hrb, Volovské vrchy
Ústie Opátka
Dĺžka 1,6 km
Povodie Hornád
Hydrologické poradie 4-32-03-007
Číslo recipienta 4-32-03-1924
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení vo Volovských vrchoch, v podcelku Kojšovská hoľa, na severovýchodnom svahu Krížneho hrbu (822 m n. m.) v nadmorskej výške približne 570 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na severovýchod, zľava priberá krátky prítok z oblasti Murovanej skaly (prameň JJV od kóty 854,3 m) a stáča sa smerom na VJV. Na dolnom toku, v lokalite Zálom, sa oblúkom stáča na severovýchod, podteká cestu III. triedy Košické Hámre – Opátka a severne od tejto obce ústi v nadmorskej výške cca 380 m n. m. do Opátky.