Článok o úzkej rúrke, v ktorej sa prejavuje kapilarita, pozri pod vlásočnica (rúrka).

Vlásočnica alebo kapilára je tenkostenná a jemná cieva, ktorá spája tepny (artérie) a žily (vény).

Všetky funkcie krvi sa odohrávajú vo vlásočniciach (v tele je ich asi 40 miliárd s celkovou funkčnou plochou okolo 1000 m²). V tele nie sú rovnomerne rozložené. Na začiatku vlásočnice prestupuje tekutina obsahujúca kyslík a živiny z krvi do medzibunkového priestoru. Na konci vlásočnice sa do krvi vracia tekutina obsahujúca splodiny metabolizmu.